نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-4220600
امروز
دوشنبه 1400/8/3
|
ساعت

شعار سال 1400

آغاز هفته وحدت

مهلت اعلام ولادت نوزاد

مهلت قانونی برای اعلام فوت

تاریخ و ساعت خبر : 1400/07/25 | 8:10   | تعداد بازدید : 41
ارتباط با مدیر کل ثبت احوال استان کردستان جناب آقای جوکار از طریق سامانه سامد
ارتباط با مدیر کل ثبت احوال استان کردستان جناب آقای جوکار از طریق سامانه سامددر تاریخ 1400/07/27 - ساعت 9 صبح الی 11...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/07/25 | 8:9   | تعداد بازدید : 25
ارتباط با مدیر کل ثبت احوال استان کردستان جناب آقای جوکار
ارتباط با مدیر کل ثبت احوال استان کردستان جناب آقای جوکار از طریق سامانه سامددر تاریخ 1400/07/27 - ساعت 9 صبح الی 11...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/4/20 | 12:11   | تعداد بازدید : 1799
بازدید آقای جوکار مدیر کل ثبت احوال کردستان از اداره ثبت احوال بانه و دیدار با دکتر رستم ‍‍پور فرماندار شهرستان بانه
در مورخه 1400/04/20 آقای جوکار مدیر کل ثبت احوال استان کردستان با آقای ویسی معاون آمار و انفورماتیک اداره کل و هیأت همراه از اداره ثبت احوال بانه بازدید نموده و از نزدیک با کارکنان آن اداره ملاقات نموده و مشکلات کارکنان و کمبودها و نارسائیهای آن اداره را مورد بررسی قرار دادند . سپس آقای جوکار و هیأت همراه با آقای دکتر رستم ‍‍پور فرماندار شهرستان بانه در محل فرمانداری بانه ملاقات نموده و به اهمیت و جایگاه ثبت احوال و نقش آن در دولت الکترونیک اشاره نمود . سپس در رابطه با اجرای پروژه پایگاه اطلاعات سببی و نسبی در سطح ادارت ثبت احوال استان کردستان و اعتبارات مورد نیاز برای آن پروژه بحث نمودند و در ادامه در خصوص تشویق و هدایت افرادی که تاکنون کارت هوشمند ملی دریافت ننموده اند به اداره ثبت احوال اشاره نمود و سپس در خصوص تغییر و نوآوری در فضای داخلی و استاندارد شدن فضا و تجهیز اداره ثبت احوال بانه و نمشیر بحث نمودند . و در ادامه آقای دکتر رستم ‍‍پور فرماندار شهرستان بانه در خصوص تأمین اعتبار برای اجرای پروژه های ادارات ثبت احوال بانه و نمشیر قول مساعد دادند . ...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/01/25 | 11:39   | تعداد بازدید : 897
مراسم قدردانی از همکار ارجمند جناب آقای مهندس محمد حسینی
در مورخ 1400/01/25 طی مراسمی با حضور همکاران اداره ثبت احوال بانه از تلاش های شبانه روزی و ارزشمند جناب آقای مهندس محمد حسینی در طراحی و پشتیبانی وب سایت اداره کل ثبت احوال استان کردستان و ادارات تابعه تقدیر به عمل آمد و به همین مناسبت لوح تقدیر مدیرکل محترم ثبت احوال استان کردستان و لوح تقدیر اداره ثبت احوال بانه به ایشان اهداء گردید ....
تاریخ و ساعت خبر : 1400/07/25 | 8:10   | تعداد بازدید : 41
ارتباط با مدیر کل ثبت احوال استان کردستان جناب آقای جوکار از طریق سامانه سامد
ارتباط با مدیر کل ثبت احوال استان کردستان جناب آقای جوکار از طریق سامانه سامددر تاریخ 1400/07/27 - ساعت 9 صبح الی 11...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/07/25 | 8:9   | تعداد بازدید : 25
ارتباط با مدیر کل ثبت احوال استان کردستان جناب آقای جوکار
ارتباط با مدیر کل ثبت احوال استان کردستان جناب آقای جوکار از طریق سامانه سامددر تاریخ 1400/07/27 - ساعت 9 صبح الی 11...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/4/20 | 12:11   | تعداد بازدید : 1799
بازدید آقای جوکار مدیر کل ثبت احوال کردستان از اداره ثبت احوال بانه و دیدار با دکتر رستم ‍‍پور فرماندار شهرستان بانه
در مورخه 1400/04/20 آقای جوکار مدیر کل ثبت احوال استان کردستان با آقای ویسی معاون آمار و انفورماتیک اداره کل و هیأت همراه از اداره ثبت احوال بانه بازدید نموده و از نزدیک با کارکنان آن اداره ملاقات نموده و مشکلات کارکنان و کمبودها و نارسائیهای آن اداره را مورد بررسی قرار دادند . سپس آقای جوکار و هیأت همراه با آقای دکتر رستم ‍‍پور فرماندار شهرستان بانه در محل فرمانداری بانه ملاقات نموده و به اهمیت و جایگاه ثبت احوال و نقش آن در دولت الکترونیک اشاره نمود . سپس در رابطه با اجرای پروژه پایگاه اطلاعات سببی و نسبی در سطح ادارت ثبت احوال استان کردستان و اعتبارات مورد نیاز برای آن پروژه بحث نمودند و در ادامه در خصوص تشویق و هدایت افرادی که تاکنون کارت هوشمند ملی دریافت ننموده اند به اداره ثبت احوال اشاره نمود و سپس در خصوص تغییر و نوآوری در فضای داخلی و استاندارد شدن فضا و تجهیز اداره ثبت احوال بانه و نمشیر بحث نمودند . و در ادامه آقای دکتر رستم ‍‍پور فرماندار شهرستان بانه در خصوص تأمین اعتبار برای اجرای پروژه های ادارات ثبت احوال بانه و نمشیر قول مساعد دادند . ...
تاریخ و ساعت خبر : 1400/01/25 | 11:39   | تعداد بازدید : 897
مراسم قدردانی از همکار ارجمند جناب آقای مهندس محمد حسینی
در مورخ 1400/01/25 طی مراسمی با حضور همکاران اداره ثبت احوال بانه از تلاش های شبانه روزی و ارزشمند جناب آقای مهندس محمد حسینی در طراحی و پشتیبانی وب سایت اداره کل ثبت احوال استان کردستان و ادارات تابعه تقدیر به عمل آمد و به همین مناسبت لوح تقدیر مدیرکل محترم ثبت احوال استان کردستان و لوح تقدیر اداره ثبت احوال بانه به ایشان اهداء گردید ....

آدرس : کردستان ،بانه خ انقلاب جنوبي چهار راه شهيد مطهري
کد پستی : 45841-66916 | نمابر: 08734220600 | شماره تماس : 4220600-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com